Metodologia

1. Anamnesi o entrevista als pares: Consisteix en la realització d'una entrevista personal als pares del nen/a. L'objectiu principal és obtenir informació sobre les dades personals del nen i sobretot de com ha estat el seu desenvolupament en diverses àrees.

 

2. Exploració: Una vegada realitzada l'anamnesi es procedeix a realitzar l'avaluació del nen amb l'objectiu de conèixer quines són les dificultats que presenta. Normalment duem a terme dues exploracions, que consten cadascuna de 1 hora.

 

3. Derivació a altres especialistes: Segons la informació recollida, aconsellem als pares que acudeixin a altres especialistes com l'otorinolaringòleg, el neuròleg, el psicòleg, etc. a fi de descartar una possible causa orgànica, cognitiva, etc. A més, d'ajudar en la nostra reeducació. En altres ocasions, els nens ja venen derivats per altres professionals.

 

4. Entrega de l'informe d'avaluació: Una vegada que el nen ha estat avaluat, es lliure als pares un informe amb les proves realitzades, els resultats, el problema que presenta i els objectius de tractament. A l'informe apareixeran pautes o bé es donen de forma oral sobre com pot ajudar la família del nen a millorar l'evolució d'aquest. No obstant això, el resultat de l'avaluació serà explicat als pares en el moment del lliurament, resolent aixì els possibles dubtes que puguin sorgir.

 

5. Intervenció logopèdica: Normalment el tractament consta de dues sessions setmanals. Es començarà treballant els aspectes més bàsics fins a aconseguir que el nen/na desenvolupi les seves potencialitats al màxim. En ocasions l'últim dia de la setmana, es facilitaran exercicis perquè el nen realitzi amb els seus pares amb l'objectiu d'aconseguir que aquest fianci i generalitzi els avenços aconseguits en les sessions d'intervenció.

 

6. Avaluació contínua: Al llarg del programa d'intervenció es realitzaran avaluacions contínues a fi de comprovar l'evolució del subjecte.

 

7. Alta del pacient: Es donarà per finalitzat la intervenció de l'alumne quan s'hagin assolit tots els objectius proposats. No obstant això, aquests objectius seran flexibles podent modificar-se en funció de les avaluacions contínues, i de l'evolució del nen.

Contacte

 

Logopèdia Torredembarra
C. Capella  8-12

43830 Torredembarra

Tarragona

Mov. 606913066 606913066
 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Logopedia Torredembarra